Заседания

Заседание от дата 05.04.2021 от 20:00 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 13:50 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 11:30 часа.

Решения

№ 240–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

№ 239–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

№ 238–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 15027093 към протокол на СИК в избирателна секция с №152400101, Районна избирателна комисия – Плевен

№ 237–НС / 05.04.2021

ОТНОСНО : Анулиране на потвърдена разписка, поради грешен фабричен номер.

Календар

Решения

  • № 171-НС / 27.03.2017

    относно: Относно служебно превъвеждане на секционни протоколи с №№ 152400088 и 152400211, поради открити явни грешка.

  • № 170-НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на потвърдена разписка, поради открита явна фактическа грешка.

  • № 169– НС / 26.03.2017

    относно: Сигнал от инж.Ивайло Иванов Христов, - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР

всички решения