Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
Плевен, 30.03.2023

ОТНОСНО: Изменение на Решение №95–НС/23.03.2023г. на РИК-Плевен и Решение №99–НС/26.03.2023г. на РИК-Плевен за Наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на избор за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Във връзка с изменение и допълване на Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1839-НС от 29.03.2023 г. на ЦИК, в което решение е създадена нова т. 8.1., и на основание Писмо от областния управител на обл. Плевен с вх. №480/30.03.2023 на РИК-Плевен, касаещо увеличаване на определените възнаграждения на технически сътрудници, наети за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на избор за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, РИК-Плевен допуска изменение на Решение №95–НС/23.03.2023г. на РИК-Плевен и Решение №99–НС/26.03.2023г. на РИК-Плевен в частта относно определяне на възнаграждението, като определя нов размер на възнагражденията на технически сътрудници, наети за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК от 180 лв.

      На основание чл.63 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1839-НС от 29.03.2023 г. на ЦИК и чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И :

Допуска изменение на Решение №95–НС/23.03.2023г. на РИК-Плевен и Решение №99–НС/26.03.2023г. на РИК-Плевен в частта относно определяне на възнаграждението, като определя нов размер на възнагражденията на технически сътрудници, наети за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК от 180 лв.

 

Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 30.03.2023 в 19:45 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения