Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Плевен, 01.04.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” в избирателните секции на територията на Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са заявления с вх. № 534/31.03.2023г. и вх. № 548/01.04.2023г. от регистрираната под № 5 от Входящия регистър на застъпниците за партии и коалиции, чрез упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за Област Плевен. Към заявлението са приложени  декларациите по чл.118, ал.1 от ИК на лицата, предложени  за регистрация като застъпници на кандидатската листа на партията  в избирателните секции на територията на Област Плевен при произвеждане на  изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

      Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.15  и чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Регистрира за застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” в избирателните секции на територията на Област Плевен при произвеждане на  изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски лицата, включени в приложения към заявлението списък, за които не са установени несъответствия по чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и да им бъдат издадени удостоверения за застъпници.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 01.04.2023 в 19:11 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения