Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Плевен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба от Петър Петков Петров – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г., относно нарушение в СИК 153700024, СИК 153700025, СИК 153700036, СИК 153700037

В деловодството на РИК – Плевен е получена жалба от Петър Петков Петров  – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г  в 11,25 часа , с  вх. № 588/02.04.2023г.на РИК –Плевен.

В подадената жалба от Петър Петков Петров     се съдържат твърдения за нарушения на изборния кодекс, свързани с това, че в изборните помещения не са осигурени паравани, зад които избирателите да гласуват и вместо тях са използвали тъмни стаички от предишни избори.  Жалбоподателят излаза твърдения, че входната част на използваните паравани е обърната към стена  , а височината им дава пълна възможност на гласуващия  да заснеме бюлетината с резултата от гласуването с цел доказване на купения вот.

След запознаване с оплакванията в подадената жалба, Председателят на РИК Плевен и членове на РИК проведоха разговори със Секретаря на Община Червен бряг и членове на описаните секционни избирателни комисии и се установи, че параваните са поставени правилно и съгласно  писмо с изх.№НС-06-86/28.03.2023г. на ЦИК и гласоподавателите  упражняват правото си на глас, съгласно изборните правила.

Предвид горното и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия подробно регламентирани в чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния Кодекс,

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от Петър Петков Петров  – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г., за  нарушение  на изборните правила в СИК 153700024, СИК 153700025, СИК 153700036, СИК 153700037 като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 02.04.2023 в 14:21 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения