Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 124-НС
Плевен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпила е жалба от Петър Петков Петров в качеството си на пълномощник. В жалбата е посочено, че две от лицата в секция 153700005 с. Горник, общ, Червен Бряг, обл. Плевен  са в родствена връзка, а именно майка-Десислава Живкова Банкова и дъщеря- Мариса Стефанова Станкова.

След проверка в ГРАО, РИК 15 Плевен, установи истинността на твърдението посочено в жалбата на г-н Петров.

 

РИК Плевен разпорежда на Мариса Стефанова Станкова да се премести в секция 153700018 с. Сухаче, общ. Червен Бряг. обл. Плевен, а на нейното място в СИК 153700005 в с. Горник да бъде назначен Ангел Лишов Цветанов.

 

                                                                                  РЕШИ:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК и анулира издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА членове на СИК и им издава удостоверения съгласно ИК.

                

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 132-НС / 03.04.2023

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

 • № 131-НС / 03.04.2023

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

 • № 130 - НС / 03.04.2023

  относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения