Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Плевен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба от Симеон Цанков Симеонов – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г., относно нарушение в СИК 153700011

В деловодството на РИК – Плевен е получена жалба от Симеон Цанков Симеонов  – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г  в 16,15 часа , с  вх. № 595/02.04.2023г.на РИК –Плевен.

В подадената жалба от Симеон Цанков Симеонов  се съдържат твърдения за нарушения на изборния кодекс, че в 13.00 часа е станал свидетел как председателката на секцията  заедно с член стоящ до нея е давала указания на гласоподавателка кои бутони да натисне като е наблюдавала екрана на машината.

След запознаване с оплакванията в подадената жалба, Председателят на РИК Плевен и членове на РИК проведоха разговори със заместник председателя на СИК Георги Ненковски, който отговори, че не имало случай, при който председателя или член на комисията да дават указания как и за кой да упражни правото си на глас.

Предвид горното и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия подробно регламентирани в чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния Кодекс,

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от Симеон Цанков Симеонов  – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г., за  нарушение  на изборните правила в СИК 153700011 като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения