Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Плевен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Подадена жалба от Петър Петков Петров – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г., относно нарушение в СИК 153700005

В деловодството на РИК – Плевен е получена жалба от Петър Петков Петров  – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г  в 16,15 часа , с  вх. № 596/02.04.2023г.на РИК –Плевен.

В подадената жалба от Петър Петков Петров  се съдържат твърдения за нарушение на чл. 96 от изборния кодекс, че две от лицата в секция 153700005 с. Горник, общ, Червен Бряг, обл. Плевен  са в родствена връзка, а именно майка-Десислава Живкова Банкова и дъщеря- Мариса Стефанова Станкова.

След проверка в ГРАО, РИК 15 Плевен, установи истинността на твърдението посочено в жалбата на г-н Петров.

РИК Плевен прие свое Решение № 124 п- НС/02.04.2023 година по силата на което се разпореди на Мариса Стефанова Станкова да се премести в секция 153700018 с. Сухаче, общ. Червен Бряг. обл. Плевен, а на нейното място в СИК 153700005 в с. Горник да бъде назначен Ангел Лишов Цветанов.

 

Предвид горното и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия подробно регламентирани в чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния Кодекс,

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА подадената жалба от Петър Петков Петров  – Пълномощник, с пълн.ПНС-088-3/16 февруари 2023г., за  нарушение  на изборните правила в СИК 153700005 за ОСНОВАТЕЛНА.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения