Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Плевен, 02.04.2023

ОТНОСНО: Подаден в ЦИК сигнал за нередност от Ванина Руменова Петкова, относно нарушение в СИК 152400088

В деловодството на РИК – Плевен в 18„48 часа получен подаден в ЦИК сигнал с вх. № 599/02.04.2023 година, за нередност от Ванина Руменова Петкова, относно  нарушение в СИК 152400088 на изборните правила.

В подаденият сигнал от Ванина Руменова Петкова се съдържат твърдения за нарушение на Изборния кодекс, изразяващи се в това, че един от членовете на комисията я е съпроводил до машината за гласуване, сложил е картата и е изчакал плътно до нея до края на самото гласуване, без да е искала помощ.

След проведен разговор от членове на РИК – Плевен с Председателя на комисията г-жа Таня Ненова Иванова се установи, че не е имало случай, при който да е указвана каквато и да е помощ при упражняването правото на глас. При ползването на машината е имало многократно преустановяване на гласуването поради технически проблеми като работата е възстановявана след намесата на определения техник.

Предвид горното и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия подробно регламентирани в чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния Кодекс,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА подаденият сигнал от Ванина Руменова Петкова, за  нарушение  на изборните правила в СИК 152400088 за НЕОСНОВАТЕЛЕН.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 02.04.2023 в 19:27 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения