Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 18-НС
Плевен, 17.02.2023

ОТНОСНО: Определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ в изборите за Народно събрание на 2 Април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 92, ал. 3, ал. 4, ал. 6, ал. 7 и ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и заповеди на кметове на общини в Област Плевен за образуване на секции, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

 1. Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Петнадесети изборен район-Плевенски в изборите за Народно събрание на 2 Април 2023 г. на 3150 членове в 374 бр. СИК, разпределени по общини и секции, както следва:

1.1. За Община Белене определя общ брой 121 членове на СИК, разпределени в 15 секции, както следва:

1.1.1. Избирателна секция № 001, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 членове;

1.1.2. Избирателна секция № 002, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 членове;

1.1.3. Избирателна секция № 003, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов”- 9 членове;

1.1.4. Избирателна секция № 004, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 членове;

1.1.5. Избирателна секция № 005, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 7 членове;

1.1.6. Избирателна секция № 006, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 членове;

1.1.7. Избирателна секция № 007, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 членове;

1.1.8. Избирателна секция № 008, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 членове;

1.1.9. Избирателна секция № 009, с. Деков, ул. “Неделчо Георгиев” № 9, кметството - 7 членове;

1.1.10. Избирателна секция № 010, с. Татари, ул. “Георги Димитров” № 59, ОУ “Отец Паисий” - 7 членове;

1.1.11. Избирателна секция № 011, с. Петокладенци, ул. “Осъм” № 3, кметството - 7 членове;

1.1.12. Избирателна секция № 012, с. Кулина вода, ул. “Георги Димитров” № 45, НЧ “Изгрев” - 7 членове;

1.1.13. Избирателна секция № 013, с. Бяла вода, ул. “Васил Левски” № 50а, автобусна спирка (помещение №1)  - 7 членове;

1.1.14. Избирателна секция № 015, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 7 членове;

1.1.15. Избирателна секция № 016, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 членове.

 

1.2. За Община Гулянци определя общ брой 156 членове на СИК, разпределени в 20 секции, както следва:

1.2.1. Избирателна секция № 001, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 членове;

1.2.2. Избирателна секция № 002, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 7 членове;

1.2.3. Избирателна секция № 003, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 36А, стая в Център за обществена подкрепа - 9 членове;

1.2.4. Избирателна секция № 004, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски” № 36А, стая в Център за обществена подкрепа - 9 членове;

1.2.5. Избирателна секция № 005, с. Шияково, ул. “Александър Стамболийски” № 2, читалище “Васил Левски” - 7 членове;

1.2.6. Избирателна секция № 006, с. Крета, ул. “Александър Стамболийски” № 19, читалище “Пробуда” - 7 членове;

1.2.7. Избирателна секция № 007, с. Ленково, ул. “Ленко Мишев” № 50А, младежки клуб  - 7 членове;

1.2.8. Избирателна секция № 008, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 членове;

1.2.9. Избирателна секция № 009, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 членове;

1.2.10. Избирателна секция № 010, с. Долни Вит, ул. “Коста Златарев” № 2, НУ “Васил Левски” - 7 членове;

1.2.11. Избирателна секция № 011, с. Сомовит, ул. “Дунав”№1, ресторант „Дунав” - 7 членове;

1.2.12. Избирателна секция № 012, с. Брест, ул. “Странджа” № 39, ОУ “Хр. Ботев” - 9 членове;

1.2.13. Избирателна секция № 013, с. Брест, пл. “Демокрация”, кметството - 9 членове;

1.2.14. Избирателна секция № 014, с. Брест, ул. “Отец Паисий” № 4, ДГ “Щастливо детство” - 7 членове;

1.2.15. Избирателна секция № 015, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 7 членове;

1.2.16. Избирателна секция № 016, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 членове;

1.2.17. Избирателна секция № 017, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров”  – 7 членове;

1.2.18. Избирателна секция № 018, с. Искър, ул. “Васил Левски” № 30, салон на детска градина - 7 членове;

1.2.19. Избирателна секция № 019, с. Загражден, ул. “Г. Димитров” № 7, ритуална зала на кметството - 7 членове;

1.2.20. Избирателна секция № 020, с. Дъбован, ул. “Янтра” №1 ДГ „Калинка”-7 членове;

 

1.3. За Община Долна Митрополия определя общ брой 253 членове на СИК, разпределени в 33 секции, както следва:

1.3.1. Избирателна секция № 001, с. Байкал, ул. “Георги Димитров” № 39, клуб на пенсионера и инвалида - 7 членове;

1.3.2. Избирателна секция № 002, с. Биволаре, пл. “Освобождение” № 1, НЧ “Пробуда -1927” - 7 членове;

1.3.3. Избирателна секция № 003, с. Божурица, ул. “Христо Ботев” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 9 членове;

1.3.4. Избирателна секция № 004, с. Брегаре, ул. “Георги Димитров” № 86, кметството - 7 членове;

1.3.5. Избирателна секция № 005, с. Горна Митрополия, ул. “Иван Рилски” № 4, филиал на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.3.6. Избирателна секция № 006, с. Горна Митрополия, ул. “Георги Димитров” № 3, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 членове;

1.3.7. Избирателна секция № 007, с. Горна Митрополия, ул. “Васил Априлов” № 6, ДГ “Незабравка” - 7 членове;

1.3.8. Избирателна секция № 008, с. Гостиля, ул. “Георги Димитров” № 61А, НЧ “Г. С. Раковски-1927” - 7 членове;

1.3.9. Избирателна секция № 009, гр. Долна Митрополия, ул. “Мизия” № 1А, клуб на пенсионера и инвалида - 9 членове;

1.3.10. Избирателна секция № 010, гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29А, СУ “Васил Априлов” - 9 членове;

1.3.11. Избирателна секция № 011, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, общинска сграда - 9 членове;

1.3.12. Избирателна секция № 012, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, общинска сграда - 9 членове;

1.3.13. Избирателна секция № 013, с. Комарево, ул. “Уилям Гладстоун” № 5, НЧ “Наука -1905” - 7 членове;

1.3.14. Избирателна секция № 014, с. Комарево, ул. “Хан Аспарух” № 6А, магазин на ПК „Вит” - 7 членове;

1.3.15. Избирателна секция № 015, с. Крушовене, ул. “Девети септември” № 2, ОУ “Климент Охридски” - 7 членове;

1.3.16. Избирателна секция № 016, с. Крушовене, ул. “Георги Димитров” № 2, сграда на ПК ”Орач”  - 7 членове;

1.3.17. Избирателна секция № 017, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 1, ОУ “Хр. Смирненски” - 7 членове;

1.3.18. Избирателна секция № 018, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 9, клуб на пенсионера и инвалида - 7 членове;

1.3.19. Избирателна секция № 019, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 1, ОУ “Хр. Смирненски” - 7 членове;

1.3.20. Избирателна секция № 020, с. Победа, ул. “24-ти май” № 32, Клуб на пенсионера и инвалида - 7 членове;

1.3.21. Избирателна секция № 021, с. Подем, пл. “Вит” № 3, кметството - 9 членове;

1.3.22. Избирателна секция № 022, с. Рибен, ул. “Кирил и Методий” № 72, филиал на ЦГ „Божур” - 9 членове;

1.3.23. Избирателна секция № 023, с. Славовица, ул. “П. К. Яворов” № 13, клуб на пенсионера и инвалида - 7 членове;

1.3.24. Избирателна секция № 024, с. Ставерци, ул. “Цанко Церковски” № 29, ОУ “Кирил и Методий” - 7 членове;

1.3.25. Избирателна секция № 025, с. Ставерци, пл. “Македония” № 2, клуб на пенсионера и инвалида - 7 членове;

1.3.26. Избирателна секция № 026, с. Ставерци, ул. “Бачо Киро” №1 , ЦГ “В. Иванов” - 7 членове;

1.3.27. Избирателна секция № 027, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 членове;

1.3.28. Избирателна секция № 028, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 членове;

1.3.29. Избирателна секция № 029, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” -7 членове;

1.3.30. Избирателна секция № 030, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 7 членове;

1.3.31. Избирателна секция № 031, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 членове;

1.3.32. Избирателна секция № 032, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” - 9 членове;

1.3.33. Избирателна секция № 033, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” -7 членове.

 

1.4. За Община Долни Дъбник определя общ брой 169 членове на СИК, разпределени в 21 секции, както следва:

1.4.1. Избирателна секция № 001, гр. Долни Дъбник, ул. “Васил Левски” № 30, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.4.2. Избирателна секция № 002, гр. Долни Дъбник, ул. “Васил Левски” № 30, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.4.3. Избирателна секция № 003, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 членове;

1.4.4. Избирателна секция № 004, гр. Долни Дъбник, ул. “Любен Каравелов” № 5, ДГ “Щастливо детство” - 9 членове;

1.4.5. Избирателна секция № 005, гр. Долни Дъбник, ул. “Хан Омуртаг” № 2а, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 членове;

1.4.6. Избирателна секция № 006, гр. Долни Дъбник, ул. “Генерал Ганецки” № 6, клуб на инвалида - 7 членове;

1.4.7. Избирателна секция № 007, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 7 членове;

1.4.8. Избирателна секция № 008, гр. с. Градина, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 2а, кметството - 9 членове;

1.4.9. Избирателна секция № 009, гр. с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 членове;

1.4.10. Избирателна секция № 010, с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.4.11. Избирателна секция № 011, с. Бъркач, ул. “Владимир Ил. Ленин“” № 2, сграда на Кметство, първи етаж, малък салон  - 9 членове;

1.4.12. Избирателна секция № 012, с. Крушовица, ул. “Георги Димитров” № 62, клуб на пенсионера - 9 членове;

1.4.13. Избирателна секция № 013, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 членове;

1.4.14. Избирателна секция № 014, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.4.15. Избирателна секция № 015, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 7 членове;

1.4.16. Избирателна секция № 016, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 9, клуб на пенсионера - 9 членове;

1.4.17. Избирателна секция № 017, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев” -  7 членове;

1.4.18. Избирателна секция № 018, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев”  - 7 членове;

1.4.19. Избирателна секция № 019, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.4.20. Избирателна секция № 020, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 членове;

1.4.21. Избирателна секция № 021, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове.

 

             1.5. За Община Искър определя общ брой 80 членове на СИК, разпределени 10 секции, както следва:

1.5.1. Избирателна секция № 001, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 членове;

1.5.2. Избирателна секция № 002, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 членове;

1.5.3. Избирателна секция № 003, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 членове;

1.5.4. Избирателна секция № 004, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 членове;

1.5.5. Избирателна секция № 005, с. Долни Луковит, ул. “Г. Димитров” № 72 - 7 членове;

1.5.6. Избирателна секция № 006, с. Долни Луковит, ул. “Христо Ботев” № 6 - 7 членове;

1.5.7. Избирателна секция № 007, с. Долни Луковит, ул. “Христо Ботев” № 6 - 7 членове;

1.5.8. Избирателна секция № 008, с. Писарово, ул. “Г. Димитров” № 81 - 9 членове;

1.5.9. Избирателна секция № 009, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2А - 7 членове;

1.5.10. Избирателна секция № 010, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2 - 7 членове.

 

              1.6. За Община Кнежа определя общ брой 151 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.6.1. Избирателна секция № 001, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 членове;

1.6.2. Избирателна секция № 002, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 членове;

1.6.3. Избирателна секция № 003, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 членове;

1.6.4. Избирателна секция № 004, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 членове;

1.6.5. Избирателна секция № 005, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 членове;

1.6.6. Избирателна секция № 006, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 членове;

1.6.7. Избирателна секция № 007, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 членове;

1.6.8. Избирателна секция № 008, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 86А, старата гимназия - 9 членове;

1.6.9. Избирателна секция № 009, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 членове;

1.6.10. Избирателна секция № 010, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 членове;

1.6.11. Избирателна секция № 011, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 48, НЧ “Борба” - 9 членове;

1.6.12. Избирателна секция № 012, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 членове;

1.6.13. Избирателна секция № 013, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 членове;

1.6.14. Избирателна секция № 014, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 членове;

1.6.15. Избирателна секция № 015, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 членове;

1.6.16. Избирателна секция № 016, с. Еница, ул. “Ленин” № 5, ОУ “Васил Левски”- 9 членове;

1.6.17. Избирателна секция № 017, с. Лазарово, ул. Димитър Цонов” № 2Б /ПРУ/ - 7 членове;

 

             1.7. За Община Левски определя общ брой 255 членове на СИК, разпределени в 31 секции, както следва:

1.7.1. Избирателна секция № 001, гр. Левски, ул. „Малчика “ № 19, клуб - 9 членове;

1.7.2. Избирателна секция № 002, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Кр. Попов” - 9 членове;

1.7.3. Избирателна секция № 003, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Крум Попов” - 9 членове;

1.7.4. Избирателна секция № 004, гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, училище „ Максим Горки” - 9 членове;

1.7.5. Избирателна секция № 005, гр. Левски, клуб в квартал 141, парцел 1 - 7 членове;

1.7.6. Избирателна секция № 006, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 членове;

1.7.7. Избирателна секция № 007, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 членове;

1.7.8. Избирателна секция № 008, гр. Левски, ул. „Христо Ботев” № 45б,сграда на ЦСРИ  - 9 членове;

1.7.9. Избирателна секция № 009, гр. Левски, ул. „Райко Даскалов“ № 42а, клуб - 9 членове;

1.7.10. Избирателна секция № 010, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ОДЗ „Локомотив“ - 9 членове;

1.7.11. Избирателна секция № 011, гр. Левски, бул. „България“ № 43, клуб на пенсионера - 9 членове;

1.7.12. Избирателна секция № 012, гр. Левски, ул. „Малчика“ № 14, Дневен център за хора с увреждания - 9 членове;

1.7.13. Избирателна секция № 013, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, , ОДЗ „Локомотив“ - 7 членове;

1.7.14. Избирателна секция № 014, гр. Левски, МБАЛ „Левски“ ЕООД, ул. Никола Вапцаров №5 - 7 членове;

1.7.15. Избирателна секция № 015, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 членове;

1.7.16. Избирателна секция № 016, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 членове;

1.7.17. Избирателна секция № 017, с. Аспарухово, клуб на пенсионера - 7 членове;

1.7.18. Избирателна секция № 018, с. Божурлук, читалището - 7 членове;

1.7.19. Избирателна секция № 019, с. Българене, кметството - 9 членове;

1.7.20. Избирателна секция № 020, с. Варана, читалището - 7 членове;

1.7.21. Избирателна секция № 021, с. Градище, клуб на пенсионера - 7 членове;

1.7.22. Избирателна секция № 022, с. Градище, салон на ул. „Тараклъка“ - 7 членове;

1.7.23. Избирателна секция № 023, с. Изгрев, читалището - 7 членове;

1.7.24. Избирателна секция № 024, с. Козар Белене, ул. „Съединение” №32  клуб на пенсионера - 9 членове;

1.7.25. Избирателна секция № 025, с. Малчика, НЧ „Пробуда-1928” - 9 членове;

1.7.26. Избирателна секция № 026, с. Малчика,  ул. „Васил Левски“ № 42, ДП „А.А. Малчика” - 9 членове;

1.7.27. Избирателна секция № 027, с. Обнова, сградата на ул. “Борислав Атанасов” №54 - 7 членове;

1.7.28. Избирателна секция № 028, с. Обнова, читалище - 9 членове;

1.7.29. Избирателна секция № 029, с. Обнова, ОУ „Неофит Рилски” - 9 членове;

1.7.30. Избирателна секция № 030, с. Стежерово, ул. „Люляк” № 2, читалището - 7 членове;

1.7.31. Избирателна секция № 031, с. Трънчовица, читалището - 7 членове.

 

1.8. За Община Никопол определя общ брой 133 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.8.1. Избирателна секция № 001, гр. Никопол, ул. ”Ген. Криденер“ № 27, Детска градина 1 - 9 членове;

1.8.2. Избирателна секция № 002, гр. Никопол, ул. ”Васил Левски“ № 26, Общински детски комплекс- 9 членове;

1.8.3. Избирателна секция № 003, гр. Никопол, ул. ”Пирин“ №1,  търговско помещение - 9 членове;

1.8.4. Избирателна секция № 004, гр. Никопол, ул.“ Христо Ботев“№6, лекционна зала на читалището - 9 членове;

1.8.5. Избирателна секция № 005, с. Драгаш войвода, ул. „ П. Велчев“№ 52 - 7 членове;

1.8.6. Избирателна секция № 006, с. Въбел, ул. „ Ленин“№ 6 - 9 членове;

1.8.7. Избирателна секция № 007, с. Любеново, ул. „ Л. Дочев“ № 43 - 7 членове;

1.8.8. Избирателна секция № 008, с. Лозица, „ Борис Ганев“№ 57 - 7 членове;

1.8.9. Избирателна секция № 009, с. Черковица, ул. „ Г. Димитров “ № 8- 7 членове;

1.8.10. Избирателна секция № 010, с. Жернов, ул. „ Г. Димитров “ № 17- 7 членове;

1.8.11. Избирателна секция № 011, с. Муселиево, ул. „ Г. Димитров “ № 4 - 9 членове;

1.8.12. Избирателна секция № 012, с. Евлогиево, ул. „ Г. Димитров “ № 58 - 7 членове;

1.8.13. Избирателна секция № 013, с. Дебово, ул. „ Г. Димитров “ № 75 - 7 членове;

1.8.14. Избирателна секция № 014, с. Асеново, ул. „ ІІІ-ти март“ № 56 - 7 членове;

1.8.15. Избирателна секция № 015, с. Новачене, ул. „ Христо Ботев“№ 2 - 9 членове;

1.8.16. Избирателна секция № 016, с. Санадиново, ул. „ Свобода“ № 4 - 7 членове;

1.8.17. Избирателна секция № 017, с. Бацова махала, ул. „ Г. Димитров “ № 35 - 7 членове.

 

 

1.9. Община Плевен определя общ брой 1417 членове на СИК, разпределени в 161 секции, както следва:

 

Номер на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

Брой членове

001

гр. Плевен ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение”

9 членове

002

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 25, ПГМЕТ

9 членове

003

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 25 ПГМЕТ

9 членове

004

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 25 ПГМЕТ

7 членове

005

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 25 ПГМЕТ

9 членове

006

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

007

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

008

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

009

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

010

гр. Плевен ул. „Сергей Румянцев” № 69 ДГ „Трети март”

9 членове

011

гр. Плевен ул. „Сергей  Румянцев” № 69 ДГ „Трети март”

9 членове

012

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

013

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

014

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

015

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

016

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

017

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

018

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

019

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

020

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

021

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

022

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

023

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

024

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

025

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

 

    026

  гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

 

9 членове

027

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

028

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

029

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

030

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

031

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

032

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

033

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

034

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

035

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

036

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

037

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

038

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

039

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

040

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

041

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

042

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

043

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

044

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

045

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

046

гр. Плевен ж.к. .„Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

047

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

048

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

049

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

050

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

051

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

052

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

053

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

054

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

055

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

056

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

057

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

058

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

059

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

060

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

061

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

062

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

063

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

064

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

065

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

066

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

067

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

068

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

069

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

070

гр. Плевен ул. „Стефан Караджа” № 20 НЧ „Извор”

9 членове

071

гр. Плевен ул. „Дойран” № 79 Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

 

 

9 членове

072

гр. Плевен ул. „Дойран” № 79 Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

9 членове

073

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ ‚Йордан Йовков“

9 членове

074

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3

ОУ ‚Йордан Йовков“

9 членове

075

гр. Плевен ул. ,,Лозенград” № 1 ДГ ,,Пролет”

9 членове

076

гр. Плевен ул. ,,Лозенград” № 1 ДГ ,,Пролет”

9 членове

077

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

078

гр. Плевен ул. „Цар Самуил”  № 55 ДГ „Снежанка”

9 членове

079

гр. Плевен ул. „Цар Самуил”  № 55, Дневен център

9 членове

080

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

081

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

       082

   гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

7 членове

083

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

084

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

085

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

086

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

087

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

088

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

089

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

090

гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 12(Северняшки ансамбъл)

9 членове

091

гр. Плевен ул. „П. Р. Славейков” № 12(Северняшки ансамбъл)

9 членове

092

гр. Плевен ул. „Иван Вазов" № 15 ОУ „Цветан Спасов“

9 членове

093

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

094

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

095

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

096

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ ”Иван Вазов”

9 членове

097

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

098

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

099

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

100

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

101

гр. Плевен пл. „Македония” № 1 клуб

9 членове

102

 гр. Плевен ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов“

9 членове

103

гр. Плевен ул. „Иван Вазов” №15 ОУ „Цветан Спасов”

9 членове

104

гр. Плевен ул. „Иван Вазов”№ 15 ОУ „Цветан Спасов”

9 членове

105

гр. Плевен ул. „Димитър Константинов” № 2 Камерна зала, сграда Гена Димитрова

9 членове

106

 гр. Плевен ул. „Димитър Константинов” № 2 Камерна зала, сграда Гена Димитрова

9 членове

107

гр. Плевен ул. „П. Р. Славейков” № 23 НЧ „ЛИК”

9 членове

108

гр. Плевен ул. „П. Р. Славейков”  № 12 бивш МУЦТПО

9 членове

109

гр. Плевен бул. „Русе" № 6 НЧ „Христо Ботев”

9 членове

110

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

111

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

112

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

113

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

114

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

115

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

116

гр. Плевен ул. „Патриарх  Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

117

гр. Плевен ул. „Патриарх Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

118

гр. Плевен ул. „Патриарх Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

119

гр. Плевен ул. „Патриарх Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

120

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

121

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

122

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

123

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

124

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

125

гр. Плевен ул. „Генерал Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”

9 членове

126

гр. Плевен ул. „Генерал Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”

9 членове

127

гр. Плевен ул. „Генерал Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”

9 членове

200

с. Беглеж ул. „Христо Ботев” № 6 ОУ „В. Левски”

7 членове

201

с. Бохот ул. „Александър Стамболийски” №31

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

7 членове

202

с. Брестовец ул. „Георги Кочев” № 30 НЧ „Наука 1927”,

9 членове

203

с. Бръшляница пл. „Свобода”№ 1

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,

9 членове

204

с. Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св. Климент Охридски”

9 членове

205

с. Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св. Климент Охридски”

9 членове

206

с. Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св. Климент Охридски”

9 членове

207

с. Върбица ул. „Шипка” № 7 НУ „Отец Паисий”

7 членове

208

с. Горталово, ул. „Б. Парашкевова”№ 9

Клуб на пенсионера и хора с увреждания

7 членове

209

с. Гривица, ул. „Букурещ” № 1(сградата на Кметството)

9 членове

210

с. Гривица, ул. „Любен Каравелов”№ 8 Клуб на пенсионера и хора увреждания

9 членове

211

с. Дисевица ул. „Георги Томов” № 10 ДГ „Вит”,

9 членове

212

с. Коиловци пл. „Девети септември” № 3,(сграда ДОСО)

Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)

9 членове

213

с. Къртожабене, ул. „Георги Димитров”№ 29 Кметство

7 членове

214

с. Къшин ул. „Аврора” № 7 Кметство

7 членове

215

с. Ласкар ул. „Хр. Ботев”№ 18б

Клуб на пенсионера в сградата на Кметството

7 членове

216

с. Мечка ул. „Васил Левски” № 56 НЧ „Пробуда-1927”

9 членове

217

с. Николаево ул. „Васил Левски” № 11Клуб на пенсионера и хора с увреждания

7 членове

218

с. Опанец ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 25 ОУ „Отец Паисий”

9 членове

219

с. Опанец ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 25 ОУ „Отец Паисий”

9 членове

220

с. Пелишат ул. „Любен Вешков” № 3 Клуб на читалището

7 членове

221

с. Радишево ул. „Родопи” № 4 НЧ „Просвета-97”,

7 членове

222

с. Ралево ул. „Хр. Ботев” № 4

Клуб на хора с увреждания и пенсионера в сградата на кметството

7 членове

223

гр. Славяново ул. „Д. Благоев”№ 22 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”,

9 членове

224

гр. Славяново ул. „Д. Благоев”№  22 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

9 членове

225

гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”

7 членове

226

гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”

9 членове

227

гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”

9 членове

228

с. Тодорово  пл. „Възраждане” № 2 НЧ „Бъдеще”

7 членове

229

с. Тученица ул. „Г. Бенковски”   № 14 салон на кметството

7 членове

230

с. Търнене ул. „Ив. Митов” № 1 салон на читалище

9 членове

231

с. Ясен ул. „Г. Димитров” № 37 Ритуална зала, сграда на Културния дом

9 членове

232

с. Ясен ул. „Г. Димитров” № 37 киносалон в сградата на Културния дом

9 членове

233

с. Ясен ул. „Г. Димитров”№ 37 малък салон в сградата на Културния дом

9 членове

 

 

 

      1.10. За Община Пордим определя общ брой 80 членове на СИК, разпределени в 10 секции, както следва:

1.10.1. Избирателна секция № 001, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.10.2. Избирателна секция № 002, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 членове;

1.10.3. Избирателна секция № 003, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 7 членове;

1.10.4. Избирателна секция № 004, с. Борислав, ул. "Георги Димитров" № 2, административна сграда - 7 членове;

1.10.5. Избирателна секция № 005, с. Вълчитрън, ул. "Балкан" № 48,  кметството - 9 членове;

1.10.6. Избирателна секция № 006, с. Згалево, ул. “Божин Чулев” № 38А, клуб на пенсионера - 7 членове;

1.10.7. Избирателна секция № 007, с. Каменец, ул. “Христо Ботев” № 8, административна сграда - 9 членове;

1.10.8. Избирателна секция № 008, с. Катерица, ул. “Георги Димитров”  № 13,  клуб на пенсионера - 7 членове;

1.10.9. Избирателна секция № 009, с. Одърне, ул. “Ал. Стамболийски” № 2, сградата на кметството - 9 членове;

1.10.10. Избирателна секция № 010, с. Тотлебен, ул. “Отец Паисий Хилендарски” № 9, читалище “Пробуда 1903” - 7 членове

 

 

1.11. За Община Червен бряг определя общ брой 335 членове на СИК, разпределени в 39 секции, както следва:

1.11.1. Избирателна секция № 001, с. Бресте, ул. „Хр. Ботев“ № 21, Кметство - 7 членове;

1.11.2. Избирателна секция № 002, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 членове;

1.11.3. Избирателна секция № 003, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 членове;

1.11.4.Избирателна секция № 004, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 20, Ресторант в сградата на кметството - 7 членове;;

1.11.5. Избирателна секция № 005, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 9 членове;

1.11.6. Избирателна секция № 006, с. Девенци, ул. „Димитър Благоев“ № 1,  ОУ „Хр. Ботев“ - 9 членове;

1.11.7. Избирателна секция № 007, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СОУ „Хр. Смирненски“ - 9 членове;

1.11.8. Избирателна секция № 008, гр. Койнаре, ул. „Васил Левски“ № 13,  СУ „Хр. Смирненски“ - II база - 9 членове;

1.11.9. Избирателна секция № 009, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 членове;

1.11.10. Избирателна секция № 010, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 членове;

1.11.11. Избирателна секция № 011, гр. Койнаре, ул. „Ал. Матросов“ № 6 - 9 членове;

1.11.12. Избирателна секция № 012, с. Лепица, „Четвърта“ № 3, клуб на пенсионера - 7 членове;

1.11.13. Избирателна секция № 013, с. Радомирци, ул. „Скобелев“ № 3, ОУ „Отец Паисий“ - 9 членове;

1.11.14. Избирателна секция № 014, с. Радомирци, ул. „Г. Димитров“ № 93, НЧ „Огняна“ - 9 членове;

1.11.15. Избирателна секция № 015, с. Ракита, ул. „Радой Данчев“ № 2, клуб на пенсионер - 9 членове;

1.11.16. Избирателна секция № 016, с. Реселец, ул. „Ив. Христов“ № 56, НЧ „Тодор Попов“(малък салон) - 9 членове;

1.11.17. Избирателна секция № 017, с. Рупци, ул. „Г. Димитров“ № 53, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 членове;

1.11.18. Избирателна секция № 018, с. Сухаче, ул. „В. Данова“ № 50,  НЧ „Асен Златаров -1921” - 9 членове;

1.11.19. Избирателна секция № 019, с. Телиш, ул. „Девети септември“ № 4,  ПК „Еделвайс“ - 7 членове;

1.11.20. Избирателна секция № 020, с. Телиш, ул. „Г. Димитров“ № 24, дамски клуб „Лада“ - 7 членове;

1.11.21. Избирателна секция № 021, гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 17,  ПГХТ „Юрий Гагарин“ - 9 членове;

1.11.22. Избирателна секция № 022, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 37, ОУ „Христо Смирненски“ - 9 членове;

1.11.23. Избирателна секция № 023, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 23,  клуб на пенсионера - 9 членове;

1.11.24. Избирателна секция № 024, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“ - 9 членове;

1.11.25. Избирателна секция № 025, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  читалище „Светлина“ - 9 членове;

1.11.26. Избирателна секция № 026, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 членове;

1.11.27. Избирателна секция № 027, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 членове;

1.11.28. Избирателна секция № 028, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 членове;

1.11.29. Избирателна секция № 029, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 членове;

1.11.30. Избирателна секция № 030, гр. Червен бряг, ул. „Дядо Вълко“ № 1, спортна зала - 9 членове;

1.11.31. Избирателна секция № 031, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 членове;

1.11.32. Избирателна секция № 032, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 членове;

1.11.33. Избирателна секция № 033, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 членове;

1.11.34. Избирателна секция № 034, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 членове;

1.11.35. Избирателна секция № 035, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 членове;

1.11.36. Избирателна секция № 036, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 членове;

1.11.37. Избирателна секция № 037, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 членове;

1.11.38. Избирателна секция № 038, с. Чомаковци, ул. „Хр. Ботев“ № 48, ОУ „Хр. Ботев“ - 7 членове;

1.11.39. Избирателна секция № 039, с. Чомаковци, ул. „Г. Бенковски“ № 1, културен дом (малък салон) - 7 членове.

 

 1. Разпределя по общини всички членове на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно приложение (Таблица №1), което е неразделна част от настоящето решение.

 

 1. Квотното разпределение на членовете (в т.ч. и ръководството) в СИК според числения състав на отделните комисии (9- или 7- членни) се извършва съгласно протокола от проведените консултации по чл. 91, ал. 6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК - Плевен по чл. 91, ал. 12 от ИК.

 

                Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 17.02.2023 в 17:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 132-НС / 03.04.2023

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

 • № 131-НС / 03.04.2023

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

 • № 130 - НС / 03.04.2023

  относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения