Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Плевен, 02.03.2023

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат за народен представител от регистрирана кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Подадено е заявление от Венера Петкова Маринова  с вх. №129/02.03.2023 г. в 10:00ч., в РИК –Плевен  с искане за заличаване от регистрираната с Решение №34-НС-27.02.2023г. на РИК-Плевен (преподредена с Решение №42-НС-28.02.2023г. на РИК-Плевен) кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“.

 

Изпълнени са  изискванията на чл.255 от Изборния кодекс, раздел VII, т.27 на Решение №1651-НС, от 11.02.2023г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.8 във връзка с чл.258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 

  1. Регистрираната кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за Народно събрание на 02 Април 2023 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски е в състав и подредба, както следва:

 

 

№ по ред

Собствено име

Бащино  име

Фамилно име

ЕГН

 
 

1

Веселка

Венкова

Венкова

**********

 

2

Мария

Цветанова

Бонинска

**********

 

3

 

Любомир

Георгиев

Маринов

**********

 

4

 

Галя

Венциславова

Пеева

**********

 

5.

Пламен

Крайчев

Петков

**********

 

6.

Валерий

Илиев

Ангелов

**********

 

7.

Юри

Петков

Йорданов

**********

 

8.

Боряна

Иванчева

Иванова

**********

 

9.

Паоло

Спасов

Панчев

**********

 

10.

Милен

Валентинов

Милев

**********

 

11.

Цветан

Георгиев

Трифонов

**********

 

12.

Преслав

Ивайлов

Дянков

**********

 

 

 2.Анулира издаденото на Венера Петкова Маринова удостоверение като кандидат за народен представител по чл.72, ал.1, т.8 от ИК.

3.Анулира издадените удостоверения на кандидатите в кандидатската листа на  ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ съгласно Решение №34-НС-27.02.2023г. на РИК-Плевен и Решение №42-НС-28.02.2023г. на РИК-Плевен.

4.Издава нови актуални удостоверения на кандидатите в кандидатската листа на  ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ съгласно Решение №44-НС-02.03.2023г. на РИК Плевен.

 

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 02.03.2023 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 85-НС / 21.03.2023

    относно: Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения