Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 55-НС
Плевен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен с изх. № ИЗБ-2-92-7313-1/02.03.2023г., заведено в РИК - Плевен с вх. №137 от 06.03.2023г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на Община Плевен за състав на Секционните избирателни комисии  на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен, Област Плевен.

 

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

1.НАЗНАЧАВА съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Плевен, Област Плевен.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 85-НС / 21.03.2023

    относно: Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения