Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 58-НС
Плевен, 09.03.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) в изборен район 15-ти Плевенски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023г.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6, вр. с чл.92, ал.5, предложение първо от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1683-НС-16.02.2023г. на ЦИК и Решение №1738-НС-06.32.2023г. на ЦИК, РИК-Плевен

                                                            РЕШИ:

Определя общия брой на членовете на всяка една образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за хора с трайни увреждания, включително председател, зам. председател и секретар, в изборен район 15-ти Плевенски за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023г., както следва:

-за подвижна секционна избирателна комисия(ПСИК)–7броя членове;

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения