Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Плевен, 09.03.2023

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за народни представители и на тиража за отпечатване на бюлетините при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

В Районна избирателна комисия  Плевен е постъпило  писмо  от ЦИК с техен изх. № НС-15-125/08.03.2023г., заведено с вх. №154/09.03.2023г. във входящия регистър на РИК, във връзка с организиране на отпечатване на бюлетините за избор за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Районна избирателна комисия Плевен разгледа графичния файл с образец на бюлетината за гласуване в избор за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Предвид  горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 ИК във връзка с Решение № 1644-НС от 13.02.2023г. на ЦИК,  РИК Плевен

РЕШИ:

1.Одобрява графичния файл с образец на бюлетината за народни представители за произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски., съгласно Образец неразделна част от настоящото решение. 

           2.Одобрява тиража за отпечатване от 234 000(двеста тридесет и четири хиляди) бр. на бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

                 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения