Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 62–НС
Плевен, 13.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК в МБАЛ ,,Сърце и мозък” ЕАД на територията на гр.Плевен, при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Плевен с № РД-10-317/09.03.2023г., заведена в РИК - Плевен с вх.№174 от 10.03.2023г., е образувана един брой избирателна секция в  МБАЛ  ,,Сърце и мозък” ЕАД на територията на гр.Плевен, ул.,,Пиер Кюри” №2, при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

            На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс, Решение № 1599-НС/07.02.2023 г. на ЦИК и Заповед на Кмета на Община Плевен с № РД-10-317/09.03.2023г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой избирателна секция в МБАЛ  ,,Сърце и мозък” ЕАД  както следва – 152400128 с адрес: гр.Плевен, ул.,,Пиер Кюри” №2, при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 13.03.2023 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения