Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 64–НС
Плевен, 13.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед с № РД 58/08.03.2023г. на Кмета на Община Никопол, заведена в РИК-Плевен с вх. №171/10.03.2023г. за образуване на два броя подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Никопол за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023г.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс и Заповед с №РД 58/08.03.2023г. на Кмета на Община Никопол, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 

  1. ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните два броя подвижни избирателни секции в Община Плевен, както следва – 152100018 с адрес: гр. Никопол, сградата на Общинска администрация: ул. ,,Ал. Стамболийски” №5, ет.1, стая 104 и 152100019 с адрес гр. Никопол, сградата на Общинска администрация: ул. ,,Ал. Стамболийски” №5, ет.1, стая 105 произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 13.03.2023 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения