Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 65–НС
Плевен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП “БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, чрез упълномощения представител Веселка Венкова Венкова с вх. №185/14.03.2023г. , вх. №196/15.03.2023г. и  вх. №213/16.03.2023г.   на РИК за промяна в състава на СИК в Плевен,

Постъпило е предложение от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения представител Илиан Севелинов Селимски с вх. №189/14.03.2023г., вх. №190/14.03.2023г.  и вх. №200/15.03.2023г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Плевен и в СИК в Община Д.Дъбник.

Постъпило е предложение от КП „БСП за България“ чрез упълномощените  представители Свилен Маринов Атанасов с вх. №187/14.03.2023г. и Павлина Йорданова с вх. №212/16.03.2023г. на РИК  и за промяна в състава на  СИК в Община Плевен и СИК в Община Червен бряг.

Постъпило е предложение от  КП „ГЕРБ-СДС“, чрез упълномощения представител Поля Кръстева с вх. №198/15.03.2023г.  на РИК Плевен за промяна в състава на   СИК в Община Червен бряг.

Постъпило е предложение от  КП „Демократична България-Обединение“, чрез упълномощения представител Петко Ивайлов Петков с вх. №197/15.03.2023г., вх. №204/16.03.2023г., №210/16.03.2023г. на РИК Плевен за промяна в състава на   СИК в Община Червен бряг.

            Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените предложения и анулира издадените им удостоверения.

           2.НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосочените предложения и им издава удостоверения съгласно ИК.

           3.УТВЪРЖДАВА актуален към 16.03.2023г. списък със съставите на СИК в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 16.03.2023 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения