Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 66–НС
Плевен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед с № РД-09-100/15.03.2023г. на Кмета на Община Червен бряг, заведена в РИК-Плевен с вх. №201/15.03.2023г. за образуване на два броя подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Червен бряг за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023г.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс и Заповед с № РД-09-100/15.03.2023г. на Кмета на Община Червен бряг, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 

1.ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните два броя подвижни избирателни секции в ОбщинаЧервен бряг, както следва – 153700040 с адрес:гр.Червен бряг, СУ ,,Д-р Петър Берон” – I база и 153700041 с адрес: гр.Червен бряг, СУ ,,Д-р Петър Берон” – I база произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 16.03.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения