Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Плевен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл.Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед №Л-778/14.03.2023г. от Началника на Затвора гр.Белене изпратена до Кмета на Община гр.Белене (с копие до РИК Плевен с нейн вх.№209/16.03.2023г.) са  информирани за образуване на СИК в Затвора в гр.Белене.

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс и Заповед №Л-778/14.03.2023г. от Началника на Затвора гр.Белене, Районна избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

              1.ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой  избирателна секция в  място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевен Затвора Белене, както следва – 150300014 с адрес гр.Белене, ул. „Страцин“, I-ви обект, корпус №1, стая №126, при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 16.03.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения