Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Плевен, 16.03.2023

ОТНОСНО: Становище на РИК – Плевен във връзка с писмо изх. № НС-15-148/15.03.2023 година на Централна избирателна комисия

На 16.03.2023 година е получено писмо с изх. № НС-15-148/15.03.2023 година на ЦИК, в което се посочва, че е депозиран сигнал до Централната избирателна комисия, в който се твърди, че Александър Станев – член на Районна избирателна комисия – Плевен, участва в предизборна агитация на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“. Посоченото писмо е адресирано до Районна избирателна комисия – Плевен и до Александър Станев.

С протоколно решение на Централна избирателна комисия от 15.03.2023 година е изискано от Районна избирателна комисия – Плевен да предостави в кратък срок становище по писмо изх. № НС-15-145/14.03.2023 година на Централна избирателна комисия, изпратено до РИК.

В изпълнение на решение на Централна избирателна комисия от 15.03.2023 година, Районна избирателна комисия – Плевен, намира, че посочените правни норми в Изборния кодекс са императивни и подлежат на спазване без да бъдат обсъждани. Освен това, те са и декларирани в подадените декларации – приложение № 23-НС още когато са имали  качеството на кандидати за членове на Районна избирателна комисия – Плевен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

Районна избирателна комисия – Плевен предоставя на вниманието на Централна избирателна комисия своето становище, относно спазването на разпоредбите на Изборния кодекс, които за нея са със задължителен характер и не подлежащи на обсъждане.  

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 16.03.2023 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения