Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Плевен, 17.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед с №РД-86/08.03.2023г. на Кмета на Община Кнежа, заведена в РИК-Плевен с вх. №164/09.03.2023г. за образуване на три броя подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Кнежа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс и Заповед с №РД-86/08.03.2023г. на Кмета на Община Кнежа, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 

1.ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните три броя подвижни избирателни комисии в Община Кнежа, както следва – 153900018 с адрес:гр.Кнежа, ул.,,Марин Боев” №69, ет.1, ст.105; 153900019 с адрес:с.Бреница, общ.Кнежа, ул.,,Стефан Кратунски” №54, ет.2, ст.202 и 153900020 с адрес:с.Еница, общ.Кнежа, ул.,,Ленин” №1, Клуб на самодееца за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения