Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Плевен, 17.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на единен номер на СИК в място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Началника на Затвора  Община Белене  №Л-778/14.03.2023г. е образувана един брой  избирателна  секция в  място за лишаване от свобода на територията на Община Белене, обл. Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс, Заповед на Началника на Затвора  Община Белене  №Л-778/14.03.2023г. и на основание чл.72, ал.1, т.4, чл.89, ал. 2 и чл.91, ал.11 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2023г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 

 1. НАЗНАЧАВА състав на СИК №150300014-избирателна секция в място за лишаване от свобода на територията на Затвора гр.Белене, обл. Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г.в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК №150300014-избирателна секция в  място за лишаване от свобода на територията на Затвора гр.Белене, обл. Плевен.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 132-НС / 03.04.2023

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

 • № 131-НС / 03.04.2023

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

 • № 130 - НС / 03.04.2023

  относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения