Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Плевен, 17.03.2023

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Гулянци и назначаване състав на ПСИК в Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е Заповед с №РД—09-117/08.03.2023г. на Кмета на Община  Гулянци, заведена в РИК - Плевен с вх. №152/08.03.2023г. за образуване на една подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Гулянци и писмено предложение на Кмета на Община Гулянци за състав на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Гулянци, Област Плевен заведено в РИК - Плевен с вх. №208/16.03.2023г., придружено от всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Гулянци, Област Плевен.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс, Заповед с №РД—09-117/08.03.2023г. на Кмета на Община  Гулянци и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение №1738-НС от 06.03.2023г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

1.ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой подвижна избирателна секция в Община Гулянци, както следва – 150800021 с адрес:с.Дъбован, общ.Гулянци, ул.,,Янтра” № 1,  /Читалище „Св.Св.Кирил и Методий 1929“ ет.1/, при произвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

2.НАЗНАЧАВА състав на ПСИК в Община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на  изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски., съгласно Приложение №1 към настоящото решение:

3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Гулянци, Област Плевен.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

  • № 132-НС / 03.04.2023

    относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

  • № 131-НС / 03.04.2023

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

  • № 130 - НС / 03.04.2023

    относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения