Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Плевен, 17.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на ПСИК на Община Д.Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е писмено предложение на Кмета на Община Д.Митрополия за поименен състав на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Гулянци, Област Плевен заведено в РИК - Плевен с вх. №237/17.03.2023г., придружено от всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Д.Митрополия, Област Плевен.

 

На основание чл.72, ал.1, т.6 от Изборния кодекс, Заповед с № РД-08-130/15.03.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение №1738-НС от 06.03.2023г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И :

 

 1. НАЗНАЧАВА състав на ПСИК в Община Д.Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски., съгласно Приложение №1 към настоящото решение:
 2. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Д.Митрополия, Област Плевен.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

                                                                                  

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 88-НС / 22.03.2023

  относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 87-НС / 21.03.2023

  относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 86-НС / 21.03.2023

  относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения