Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Плевен, 21.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е писмено предложение на Кмета на Община Искър за поименен състав на  подвижна секционна избирателни комисия /ПСИК/ на територията на Община Искър, Област Плевен заведено в РИК - Плевен с вх. №291/21.03.2023г., придружено от всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на подвижните секционни избирателни комисии на територията на Искър, Област Плевен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс, Заповед № 95/08.03.2023г. на Кмета на Община Искър и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 2 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и Решение №1683-НС/16.02.2023г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 

 1. ФОРМИРА ЕДИНЕН НОМЕР на образуваната ПСИК в Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.
 2. НАЗНАЧАВА състав на ПСИК в Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г., в Петнадесети изборен район-Плевенски., съгласно Приложение №1 към настоящото решение:
 3. ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в Община Искър, Област Плевен.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Яница Янкова Линева

* Публикувано на 21.03.2023 в 19:33 часа

Календар

Решения

 • № 132-НС / 03.04.2023

  относно: Констатиране липса на документи на Секционна избирателна комисия с № 151600033

 • № 131-НС / 03.04.2023

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023

 • № 130 - НС / 03.04.2023

  относно: Подаден в РИК Плевен сигнал за нередност от Деян Петев Петков, пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ относно нарушение при попълване на секционния протокол на СИК 152400060.

всички решения