Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 100–НС
Плевен, 28.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-351/28.06.2021г. е образувана една подвижна избирателна  секция на територията на Община Червен бряг, заведена в РИК - Плевен с вх. № 192 от 28.06.2021 г. при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

   На основание чл. 72 ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  Заповед на кмета на Община Червен бряг № РД-09-351/28.06.2021г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната  подвижна избирателна секция на територията на Община Червен бряг – 153700040, с адрес посочен в заповедта на Кмета- гр.Червен бряг ,СУ „Д-р Петър Берон” –I база, при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения