Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 101–НС
Плевен, 28.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК на територията на Община Искър, Област Плевен за произвеждане на изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 Постъпило е предложение на Кмета на Община Искър с № 16-14-7/28.06.2021г. заведено в РИК - Плевен с вх. № 195 от 28.06.2021 г., заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на  подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Искър, Област Плевен.

 

             На основание чл. 72 ал. 1, т. 4  и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  предложение на Кмета на Община Искър с № 16-14-7/28.06.2021г, Районна избирателна комисия – Плевен,

 

 

Р Е Ш И :

 

            Назначава състав на ПСИК 152300011 на територията на община Искър при произвеждане на  изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 28.06.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения