Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Плевен, 29.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на Затвора Плевен, Област Плевен за произвеждане на изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпила е заповед № Л 1608/29.06.2021г. на Началник Затвора Плевен с предложение на  поименен състав на образуваната на територията на Затвора Плевен СИК 152400128,   заведено в РИК - Плевен с вх. № 214 от 29.06.2021 г., заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс.

 

             На основание чл. 72 ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  Заповед на Началник на Затвора Плевен с  № Л 1608/29.06.2021г, Районна избирателна комисия – Плевен,

 

 

Р Е Ш И :

 

            Назначава съставите на СИК 152400128 на територията на Затвора Плевен при произвеждане на  изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 29.06.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения