Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Плевен, 29.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК на територията на Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане на изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е писмо с изходящ №3700-86/23.06.21г. и  протокол от проведени консултации с упълномощените лица от политически партии и коалиции в 45 НС за съставите на ПСИК, заведено в РИК - Плевен с вх. № 164 от 24.06.2021 г. При консултациите не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на  подвижните секционни избирателни комисии на територията на Община Кнежа, Област Плевен.

 РИК – Плевен,  като съобрази  проведения на 26.06.21г. жребий за определяне ръководство и състав на ПСИК в секции 153900018, 153900019 и 153900020

 

 

Позиции

153900018

153900019

153900020

1

Председател

ИСМВ

ИТН

ДБО

2

Зам. Председател

ДПС

БСП

ДПС

3

Секретар

ГЕРБ - СДС

ГЕРБ-СДС

ИСМВ

4

Член

БСП

ДПС

ИТН

5

Член

ДБО

ИСМВ

БСП

6

член

ИТН

ДБО

ГЕРБ-СДС

 

             На основание чл. 72 ал. 1, т. 4  и чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 

            Назначава съставите на ПСИК 153900018, 153900019 и 153900020 на територията на община Кнежа при произвеждане на  изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 29.06.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения