Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 114–НС
Плевен, 30.06.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения  от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” с вх. № 228/30.06.2021г. от Коалиция „Демократична България-Обединение” с вх.№ 176/26.06.2021г. и от ПП „Движение за права и свободи” с вх. № 242/30.06.2021 г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Плевен, с изискуемите към него приложени документи, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                                    Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400036

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400036

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400038

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400038, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400038, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400039

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400039, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400039, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400039

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400039, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400039, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400045

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400045, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400045, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400048

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400048, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400048, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400050

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400050, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400050, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400050

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400050, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400050, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400055

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400055, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400055

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400055, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400064

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400064, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400064, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400095

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400095, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400095, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400098

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400098, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400098, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400102

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400102, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400106

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400106, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400115

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400115, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400123

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400123, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400016

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400017

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400017, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400083

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400083, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400083, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400118

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400118, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400118, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 30.06.2021г. списък със съставите на СИК в Община Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения