Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 115–НС
Плевен, 30.06.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА КНЕЖА за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение  от Коалиция „Демократична България-Обединение“ с вх. № 176/26.06.2021г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Кнежа, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900005

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900005, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900005, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900006

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900009

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153900009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153900009, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900009

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900009, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900010

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900010, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900011

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900011, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900011, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900012

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153900012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153900012, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900013

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153900013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153900013, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900014

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153900014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153900014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900015

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900015, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900015, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900017

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153900017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153900017, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. УТВЪРЖДАВА актуален към 30.06.2021г. списък със съставите на СИК в Община Кнежа в приложение, неразделна част към настоящето решение.

 

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения