Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 117–НС
Плевен, 30.06.2021

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК в Дом за стари хора, с.Бохот, Община Плевен , Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмет на Община Плевен № РД-10-799/29.06.2021г. е образувана една избирателна  секция на територията на Дом за стари хора, с.Бохот, Община Плевен , Област Плевен заведена в РИК - Плевен с вх. №230 от 30.06.2021 г. при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 

   На основание чл. 72 ал. 1, т. 6  от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  Заповед на Кмет на Община Плевен № РД-10-799/29.06.2021г., Районна избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната избирателна секция  на територията на Дом за стари хора, с.Бохот, Община Плевен , Област Плевен-152400131, с адрес посочен в заповедта- с.Бохот , общ.Плевен, ул. „Пирогов”№6, при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 30.06.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения