Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 120–НС
Плевен, 01.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения  от КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” с вх. № 243/01.07.2021г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Плевен, с изискуемите към него приложени документи, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                                    Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400010

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400010, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400007

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400002

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400002, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400002, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400061

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400061, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400061, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400045

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400045, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400045, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400045

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400045, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400045, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400047

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400047, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400047, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400053

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400053, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400053, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400098

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400098, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400098, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

        10.ПРОМЯНА в СИК 152400099

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400099, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400099, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

   11.ПРОМЯНА в СИК 152400113

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400113, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400113, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

    12.ПРОМЯНА в СИК 152400003

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

     13.ПРОМЯНА в СИК 152400210

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400210, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400210, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

     14.ПРОМЯНА в СИК 152400104

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400104, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400104, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 

15.ПРОМЯНА в СИК 152400102

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400102, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

16.ПРОМЯНА в СИК 152400104

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400104, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400104, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

17.ПРОМЯНА в СИК 152400106

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400106, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

18.ПРОМЯНА в СИК 152400105

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400105, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400105, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

19.ПРОМЯНА в СИК 152400065

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400065, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400065, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

20.ПРОМЯНА в СИК 152400041

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400041, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400041, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

21.ПРОМЯНА в СИК 152400042

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400042, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400042, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

           22.ПРОМЯНА в СИК 152400098

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400098, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400098, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

           23.ПРОМЯНА в СИК 152400093

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400093, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

           24.ПРОМЯНА в СИК 152400097

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400097, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

           24.ПРОМЯНА в СИК 152400097

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400097, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

           25.ПРОМЯНА в СИК 152400116

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400116, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

26.ПРОМЯНА в СИК 152400042

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400042, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400042, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

27.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400094, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400094, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 

28.ПРОМЯНА в СИК 152400114

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400114, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400114, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

29.ПРОМЯНА в СИК 152400115

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400115, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

30.ПРОМЯНА в СИК 152400115

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400115, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

31.ПРОМЯНА в СИК 152400122

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400122, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

32.ПРОМЯНА в СИК 152400121

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400121, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

           33.ПРОМЯНА в СИК 152400123

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400123, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

            34.ПРОМЯНА в СИК 152400014

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

             35.ПРОМЯНА в СИК 152400100

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400100, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400100, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 36.ПРОМЯНА в СИК 152400051

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400051, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 37.ПРОМЯНА в СИК 152400125

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400125, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 38.ПРОМЯНА в СИК 152400008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

39.ПРОМЯНА в СИК 152400035

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400035, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400035, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

40.ПРОМЯНА в СИК 152400009

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400009, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

41.ПРОМЯНА в СИК 152400021

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400021, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

          42.ПРОМЯНА в СИК 152400073

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400073, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400073, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 43.ПРОМЯНА в СИК 152400013

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400013, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

44.ПРОМЯНА в СИК 152400063

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400063, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400063, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

45.ПРОМЯНА в СИК 152400060

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400060, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400060, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

46.ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

47.ПРОМЯНА в СИК 152400118

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400118, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400118, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

48.ПРОМЯНА в СИК 152400118

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400118, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400118, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

49.ПРОМЯНА в СИК 152400066

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400066, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

50.ПРОМЯНА в СИК 152400054

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400054, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400054, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

51.ПРОМЯНА в СИК 152400125

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400125, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

52.ПРОМЯНА в СИК 152400206

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400206, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

53.ПРОМЯНА в СИК 152400065

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400065, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400065, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

54.ПРОМЯНА в СИК 152400127

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400127, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400127, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

55.ПРОМЯНА в СИК 152400076

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400076, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400076, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

56.ПРОМЯНА в СИК 152400126

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400126, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400126, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

57.ПРОМЯНА в СИК 152400034

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400034, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

58.ПРОМЯНА в СИК 152400111

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400111, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400111, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

59.ПРОМЯНА в СИК 152400121

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400121, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

60.ПРОМЯНА в СИК 152400110

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400110, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400110, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

61.ПРОМЯНА в СИК 152400111

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400111, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400111, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

62.ПРОМЯНА в СИК 152400112

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400112, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

63.ПРОМЯНА в СИК 152400113

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400113, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400113, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

64.ПРОМЯНА в СИК 152400004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

65.ПРОМЯНА в СИК 152400008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 01.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения