Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 121–НС
Плевен, 01.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на ПСИК и назначаване на членове на ПСИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Със Заповед на Кмета на Община Плевен  № РД-10-792/28.06.2021г., заведена в РИК - Плевен с вх. № 229 от 30.06.2021 г., са образувани два броя  подвижни избирателни секции на територията на Община Плевен при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  Заповед Кмета на Община Плевен  № РД-10-792/28.06.2021г, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваните два броя подвижни избирателни  секции на територията на Община Плевен, както следва – 152400129 и 152400130 с адрес гр.Плевен, пл. „Възраждане”№, при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

            НАЗНАЧАВА съставите  на ПСИК 152400129 и 152400130 на територията на Община Плевен, от 6 члена, с представители на всяка една от парламентарно представените партии, в приложение, неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:37 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения