Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 123–НС
Плевен, 01.07.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение №73-НС/22.06.2021г., касаещо упълномощаване на членове на РИК, представители на различни партии и коалиции, за получаване на бюлетини от „Печатница на БНБ” АД при произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 На основание чл.209, Решение № 50-НС от 20 май 2021г на ЦИК и писмо № НС-15-469/18.06.2021г на ЦИК, предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на „Печатница на БНБ” АД под контрола на Министерството на финансите, по предварително съгласуван с ЦИК график.

           Упълномощеният с Решение №73-НС/22.06.2021г. Петър Бориславов Жеков с ЕГН ********* по уважителни причини не може да пътува на 06.07.2021г. до гр.София.

                 Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.13 от ИК, РИК-Плевен

 

       

                                                            Р Е Ш И:

Упълномощава следните свои представители:

1.Юлия Генова Петровска с ЕГН ********

2.Крум Васков Пенчев с ЕГН ********

Които

 1. Да приемат бюлетините от „Печатница на БНБ” АД под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на РИК и областна администрация график и подпишат съставения протокол за предаването им, съгласно т.14 на Решение № 50 от 20.05.2021г на ЦИК.
 2. Да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация- Плевен, съгласно т.15 на Решение № 50-НС от 20.05.2021г на ЦИК.
 3. Да подпишат и отразят върху лентата, с която се запечатват определените от Областния управител помещения за съхранение на бюлетините, датата и часа на поставяне на лентата, съгласно т.17 на Решение № 50-НС от 20.05.2021г на ЦИК

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 01.07.2021 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения