Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Плевен, 03.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” с вх. № 276/02.07.2021г.и от ПП”Движение за права и свободи”с вх. № 284/03.07.2021г на РИК Плевен, с изискуемите към приложенията документи, за промяна в състави на СИК в Община Долни Дъбник, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100007

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 151100007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 151100007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100011

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 151100011, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 151100011, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100019

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100019, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100020

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на 151100020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 151100020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100021

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 151100021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 151100021, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100005

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100005, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100005, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100006

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100011

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100011, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100011, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100012

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100012, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100013

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 151100013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 1511000013, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100020

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151100021

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК151100021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 151100021, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 03.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Долни Дъбник в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.07.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения