Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 139–НС
Плевен, 05.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение  от КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!” с вх. № 288/05.07.2021г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Червен бряг, с изискуемите към него приложени документи, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                                    Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700034

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700034, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700036

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

УТВЪРЖДАВА актуален към 05.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Червен бряг в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 05.07.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения