Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 140–НС
Плевен, 05.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!” с вх. № 288/05.07.2021г. и на РИК Плевен, с изискуемите към приложенията документи, за промяна в състави на СИК в Община Плевен, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400215

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400215,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400215, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400015

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400015, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400015, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400023

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400052

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400052, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400052, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400065

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400065, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400065, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400067

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400067, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400067, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400081

 

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400105

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400105, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400105, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400107

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400107, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400107, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400201

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400201, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400201, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400054

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400054, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400054, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400025

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400029

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400030

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400031

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400031, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400031, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400055

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400086

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400086, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400086, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 05.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 05.07.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения