Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 143–НС
Плевен, 05.07.2021

ОТНОСНО: Допълване на РЕШЕНИЕ № 107–НС от 29.06.2021 г. на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН

Постъпило е предложение от КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” с вх. № 215/29.06.2021 г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Червен бряг, с изискуемите към него приложени документи, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                                    Р Е Ш И:

  1. ПРОМЯНА в СИК 153700039

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700039, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700039, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 05.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Червен бряг в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 05.07.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения