Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Плевен, 06.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” с вх. № 301/05.07.2021г., КП ”ГЕРБ-СДС” с вх. № 304/06.07.2021г, Коалиция”ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” с вх.№307/06.07.2021г., КП”ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!” с вх.№308/06.07.2021г., ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” с вх. № 319/06.07.2021 г.  и от КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” с вх. № 321/06.07.2021 г. на РИК Плевен, с изискуемите към предложенията документи, за промяна в състави на СИК в Община Плевен, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400080

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400080, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400080, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400082

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400082,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400097

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400102

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400104

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400104, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400104, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400209

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400209, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400209, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400210

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400210, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400210, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400225

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400225, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400225, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400066

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400067

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400067, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400067, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400077

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400089

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400089, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400089, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400015

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400015, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400015, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400014

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400225

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400225, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400225, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400226

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400226,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400030

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400020

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400029

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400029,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400093

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400106

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400106, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400084

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400084,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400084, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400085

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400087

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400011

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400011, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400011, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400048

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400048,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400048, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400081

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400092

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400092, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400092, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400099

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400099, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400099, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400057

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400057, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400057, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400079

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400123

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400123,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400075

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400056

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400056, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400056, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400019

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400019,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400072

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400077

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400087

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400087, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400088

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400088, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400088, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400101

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400101, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400101, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400112

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400115

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400115, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400200

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400200, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400200, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400227

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400227, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400227, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400121

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400012

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 1524000012, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400013

ОСВОБОЖДАВА зам. председател на СИК 152400013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам. председател на СИК 152400013, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400014

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400015

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400015, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400015, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400017

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400018

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400019

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400019, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400020

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400021

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400022, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400022, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400023

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400024

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400025

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400026

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400026, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400026, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400027

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400027, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400028

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400029

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400030

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400031

ОСВОБОЖДАВА зам. председател на СИК 152400031, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам. председател на СИК 152400031, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400032

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400032, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400032, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400033

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400069

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400069, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400069, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400072

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400074

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400074, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400074, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400077

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400077, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400078

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400078, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400078, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400203

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400116

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400119

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400119, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400119, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400120

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400121

ОСВОБОЖДАВА зам. председател на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам. председател на СИК 152400121, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400122

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400123

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400123, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400124

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400124, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400125

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400127

ОСВОБОЖДАВА зам. председател на СИК 1524000127, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА зам. председател на СИК 1524000127, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400234

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400050

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400050, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400050, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400116

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400072

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400072, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 06.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 06.07.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения