Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
Плевен, 06.07.2021

ОТНОСНО: Наемане на технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Във връзка с подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на изборите за народни представители на  11 юли 2021 г. е налице необходимост от допълнително наемане на технически сътрудници.

На основание чл. 63 от Изборния кодекс, във връзка с Решение
№10-НС от 13 май 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен,

Р Е Ш И:

1.Наема за специалист - технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т. 8 от Решение №10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК: Теодора Илиева Митева, ЕГН *********, с административен адрес: *********, считано на 11.07.2021 г. от  20.00 часа до приключване на подготовката за предаване на книжата на ЦИК при провеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.    

2.Определя на Теодора Илиева Митева, ЕГН *********, с административен адрес: град *********, възнаграждение по т. 8 и т.10 от Решение №10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

3.Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т. 8 от Решение №10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК: Владислав Константинов Константинов, ЕГН *********, с административен адрес*********, считано на 11.07.2021 г. от  20.00 часа до приключване на подготовката за предаване на книжата на ЦИК при провеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.    

       4.Определя на Владислав Константинов Константинов, ЕГН *********, с административен адрес: *********, възнаграждение по т. 8 и т. 10 от Решение №10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

 

       5.Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т. 8 от  Решение №10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК: Диян Любомиров Свраков, ЕГН *********, с административен адрес: *********, считано на 11.07.2021 г. от  20.00 часа до приключване на подготовката за предаване на книжата на ЦИК при провеждане изборите за народни представители на 11 юли 2021г.    

        6.Определя на Диян Любомиров Свраков, ЕГН *********, с административен адрес: *********, възнаграждение по т. 8 и т.10 от Решение №10-НС от 13.05.2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.  

     Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 06.07.2021 в 18:35 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения