Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 157–НС
Плевен, 07.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от КП ”ГЕРБ-СДС” с вх. № 322/07.07.2021г, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” с вх. № 340/07.07.2021 г., КП”ИЗПРАВИ СЕ!МУТРИ ВЪН!” с вх.№342/07.07.2021г., ПП”ИМА ТАКЪВ НАРОД” с вх. № 354/07.07.2021г., и на Коалиция”ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” с вх. № 355/07.07.2021г., на РИК Плевен, с изискуемите към предложенията документи, за промяна в състави на СИК в Община Плевен, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400219

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400219,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400219, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400022, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400022, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400024

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400032

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400032, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400032, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400033

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400034

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400035

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400035, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400035, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400036

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

-

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400038

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400038, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400038, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400039

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400039, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400039, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400044

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400044, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400044, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400051

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400053

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400053, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400053, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400056

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400056, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400056, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400057

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400057, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400057, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400062

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400062, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400062, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400064

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400064,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400064, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400214

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400214, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400214, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400215

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400215, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400215, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400222

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400222,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400222, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400229

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400229, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400229, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400103

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400103, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400103, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400011

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400011,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400011, съгласно горепосоченото  заявление и му издаваудостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400041

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400041, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400041, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400052

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400052, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400052, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400061

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400061, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400061, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400062

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400062,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400062, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400068

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400068, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400068, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400082

ОСВОБОЖДАВА  председател на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400203

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400023

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400023, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 15240031

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400031,съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400031, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400033

ОСВОБОЖДАВА  член  на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400109

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

         УТВЪРЖДАВА актуален към 07.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.07.2021 в 19:59 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения