Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 162–НС
Плевен, 07.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ЛЕВСКИ за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” с вх. № 336/07.07.2021г. и ПП”ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” с вх.№339/07.07.2021г. на РИК Плевен, с изискуемите към предложението документи, за промяна в състави на СИК в Община Левски при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

       

                                                            Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600003

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 151600003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 151600003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151600007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151600007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600008

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 151600008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 151600008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600029

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 151600029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 151600029, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 УТВЪРЖДАВА актуален към 07.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Левски в приложение, неразделна част към настоящето решение.

 

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.07.2021 в 19:59 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения