Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 167–НС
Плевен, 08.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единен номер на СИК и назначаване на членове на СИК на територията на УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД- гр.Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Със Заповед на Кмета на Община Плевен  № РД-10-853/06.07.2021г., заведена в РИК - Плевен с вх. № 335 от 07.07.2021 г., е образувана един брой  избирателна  секция на територията на УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД- гр.Плевен при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  Заповед на Кмета на Община Плевен  № РД-10-853/06.07.2021г, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИЯ НОМЕР на образуваната един брой  избирателна  секция на територията на на УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД- гр.Плевен, както следва – 152400132 с адрес: гр.Плевен, ул. „Георги Кочев”№8А, УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД,  Терапевтичен корпус, ет.2, зала№6 при произвеждане на  изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

            НАЗНАЧАВА състав на територията на на УМБАЛ”Д-р Георги Странски”ЕАД- гр.Плевен, състоящ се от 6 члена, с представители на всяка една от парламентарно представените партии, в приложение, неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения