Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 168–НС
Плевен, 08.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК на територията на Дом за стари хора – с.Бохот, общ.Плевен, Област Плевен за произвеждане на изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение на Кмета на община Плевен с поименен състав на образуваната на територията на Дом за стари хора – с.Бохот СИК 152400131,   заведено в РИК - Плевен с вх. №368 от 08.07.2021 г., заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс.

 

             На основание чл. 72 ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс, Решение 
№ 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК и  предложение на Кмета на община Плевен, Районна избирателна комисия – Плевен,

 

 

Р Е Ш И :

 

            Назначава съставите на СИК 152400131 на територията на Дом за стари хора – с.Бохот, общ.Плевен при произвеждане на  изборите за Народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение :

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения