Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 169–НС
Плевен, 08.07.2021

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 150-НС за утвърждаване образец на формуляр за предаване на неизползван формуляр на протокол на СИК(Приложение № 96-НС-м)и приемане на формуляри на протокол на СИК(Приложение № 96-НС-хм и Приложение № 96-НС-кр), когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 от ИК и е гласувано с хартиени бюлетини по решение на ЦИК.

След преустановено машинното гласуване по чл. 269 от ИК, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и продължаване на гласуването с хартиени бюлетини по решение на ЦИК, РИК – Плевен уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрациья, определено със заповед на кмета на съответната община, да приеме от СИК /Приложение № 96-НС-м/ и да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол /Приложение № 96-НС-хм/ и формуляр от секционен протокол /Приложение № 96-НС-кр/.  Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение към Решение № 150-НС от 06.07.2021 г. на РИК - Плевен). Фабричният номер на формуляра от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение към Решение № 150-НС от 06.07.2021 г. на РИК - Плевен). Формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-хм) и формулярът от секционен протокол (Приложение № 96-НС-кр) се предава запечатан в плик по начин, който позволява да се види само фабричният му номер и е подпечатан и подписан от  член на РИК преди поставяне в него на формуляра на протокола.

      Предвид изложеното и на основание Решение № 341-НС/28. 06. 2021 г. и Решение № 339-НС/27.06. 2021 г. на ЦИК,Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 150-НС за утвърждаване  образец на формуляр за предаване на неизползван формуляр на протокол на СИК(Приложение № 96-НС-м)и приемане на формуляри на протокол на СИК(Приложение № 96-НС-хм и Приложение № 96-НС-кр), когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 от  ИК и е гласувано с хартиени бюлетини по решение на ЦИК.

 

         Решението може да се оспори пред  Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:14 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения