Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 171–НС
Плевен, 08.07.2021

ОТНОСНО: Подадена жалба от Генади Кръстев Петков, общински ръководител на ПП „ГЕРБ” за нарушения в с.Садовец, общ.Долни Дъбник

В РИК-Плевен е постъпила жалба, съдържаща твърдения за раздаване на агитационни материали от служителка на Български пощи при изпълнение на служебните задължения.Материалите са за господин Стефан Бурджев, кандидат за народен представител от БСП.

            Входирана е в регистъра за жалбите и сигналите под №332/07.07.2021г. в 09.40ч.

            Към сигнала няма приложени доказателства.Липсват доказателства и изявление за представителна власт.

             Жалбата е постъпила по електронната поща, без същия да е подписан  и сканиран.

             Съгласно т.4.4 от Решение №623/04.04.2019г. на ЦИК, когато се установяват нередности в жалбата или сигналът, подателят се уведомява по телефон, електронната поща или на адрес с писмо, с указание за отстраняване.

              РИК-Плевен не може да се свърже с подателя на жалбата по причини изложени по-горе.

              В Изборния кодекс не са установени специални правила, които да дерогират приложението на общите, установени в Административно процесуалния кодекс, досежно производството по подаване на сигнали и жалби, както и изискванията относно тяхното съдържание и такива по отношение на подателите им.

             По аргумент от чл.29 АПК независимо дали искането е писмено или устно то се подписва от заявителя, в случай, че е устно-се съставя протокол, който също следва да бъде подписан от заявителя.

             

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК-Плевен,

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Генади Кръстев Петков, общински ръководител на ПП „ГЕРБ” , като НЕДОПУСТИМА.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.07.2021 в 20:14 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения