Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 180–НС
Плевен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ за произвеждане на изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения  от КП” ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” с вх.№393/09.07.2021г., ПП”Движение за права и свободи” с вх.№414 и 426/09.07.2021г., КП”ГЕРБ-СДС” с вх.№397/09.07.2021г. и ПП”Има такъв народ” с вх.№409/09.07.2021г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Червен бряг, с изискуемите към  предложенията документи, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                                    Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700028

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700028, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700031

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700031, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700031, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700034

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700034, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700003

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700003

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700018

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700018

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700028

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700028, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700006

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700006

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700007

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700007, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700007, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700008

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700009

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700009, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700009, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700010

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700010, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700012

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700012, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700013

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700013, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700014

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700014

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700014, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700015

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700015, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700015, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700016, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700018

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700020

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700020, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700020, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700021

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700021, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700022, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700022, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700023

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700023, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700023, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700025

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700025, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700026

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700026, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700026, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700027

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700027, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700030

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700030, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700030, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700033

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700034

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700034, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700036

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700036

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700036, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700037

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700037, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700037, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700028

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700028, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700003

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  153700003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 

УТВЪРЖДАВА актуален към 09.07.2021г. списък със съставите на СИК в Община Червен бряг в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения