Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Плевен, 04.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК – Плевен е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК с  вх. № 39 от 04.06.2021 г.  от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ”, представлявана от Цветан Генчев Цветанов, подписано от редовно упълномощеният Виктор Владимиров Серафимов,чрез преупълномощения Христослав Михайлов Михайлов  заведено под № 4 в 14:30 ч. на 04.06.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г., в 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район. Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. с Решение № 130-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК – 16 броя;
 2. Пълномощно – 2 броя;

 Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

 

 

№ по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

      ЕГН

Постоянен адрес

1

Владислав

Тошков

Николов

********

********

2

Христослав

Михайлов

Михайлов

********

********

3

Пламен

Симеонов

Бешков

********

********

4

Венцислав

Христов

Киров

********

********

5

Ива

Валентинова

Стоянова

********

********

6

Владимир

Цветков

Петков

********

********

7

Ралица

Атанасова

Семерджиева

********

********

8

Николай

Иванов

Раев

********

********

9

Северина

Величкова

Пенова

********

********

10

Айхан

Орханов

Османов

********

********

11

Иво

Миленов

Кочев

********

********

12

Даниел

Парашкевов

Дафинов

********

********

13

Накрие

Кемалова

Селейдинова

********

********

14

Георги

Николаев

Цветанов

********

********

15

Милен

Илианов

Трифонов

********

********

16

Росен

Славков

Димитров

********

********

   

 1. Всяко от лицата по т. 1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 2.   На всяко от лицата по т. 1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.06.2021 в 17:32 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения