Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 27-НС
Плевен, 06.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК–Плевен е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК с  вх. № 46 от 06.06.2021 г.  от  ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО”, подписано от Борил Климентов Соколов, представляващ ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО”, чрез пълномощник Петър Любомиров Младенов, заведено под № 8 в 15:10 ч. на 06.06.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г., в 15-ти Плевенски избирателен район.

Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. с Решение № 131-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК – 18 броя;
 2. Пълномощно – 1 брой;

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

№ по ред

Собствено име

Бащино  име

Фамилно име

ЕГН

Постоянен адрес

1

Иван

Мариянов

Иванов

********

********

2

Пенчо

Людмилов

Панев

********

********

3

Евелина

Ванева

Илиева

********

********

4

Петър

Любомиров

Младенов

********

********

5

Елена

Славова

Томова

********

********

6

Корнелия

Христова

Василева

********

********

7

Християн

Боянов

Стефанов

********

********

8

Радко

Стефанов

Георгиев

********

********

9

Любен

Стефанов

Иванов

********

********

10

Веселин

Николов

Ванев

********

********

11

Жан

Цветанов

Великов

********

********

12

Николай

Иванов

Дамяновски

********

********

13

Иван

Митков

Недялков

********

********

14

Денислав

Марийев

Иванов

********

********

15

Марио

Стефанов

Калпазанов

********

********

16

Димитър

Валентинов

Йонов

********

********

17

Богомил

Мирославов

Симеонов

********

********

18

Мирослав

Цветанов

Николов

********

********

 

 

 

 1. Всяко от лицата по т. 1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 2. На всяко от лицата по т. 1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 

 

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 06.06.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 65-НС / 20.06.2021

  относно: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 64-НС / 19.06.2021

  относно: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

 • № 63-НС / 18.06.2021

  относно: Одобряване на графичен файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и одобряване на тираж на броя за отпечатване на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения