Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
Плевен, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ ”БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК–Плевен е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК с  вх. № 48 от 06.06.2021 г.  от  КОАЛИЦИЯ ”БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО,ВОЛЯ И НФСБ”, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, Веселин Найденов Марешки, Валери Симеонов Симеонов, чрез пълномощник Пламен Трифонов Христов, представляващ КОАЛИЦИЯ ”БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО,ВОЛЯ И НФСБ”, заведено под № 9 в 17:00 ч. на 06.06.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г., в 15-ти Плевенски избирателен район.

Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. с Решение № 121-НС от 25.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК – 18 броя;
 2. Пълномощно – 1 брой;
 3. Магнитен носител – 1 бр.

 

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ ”БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО,ВОЛЯ И НФСБ” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

 

№ по ред

Собствено име

Бащино  име

Фамилно име

ЕГН

Постоянен адрес

1

Полина

Цветославова

Цанкова-Христова

********

********

2

Калин

Николов

Поповски

********

********

3

Николай

Иванов

Иванчев

********

********

4

Татяна

Цветанова

Божинова

********

********

5

Павлинка

Йорданова

Микова

********

********

6

Петя

Тодоринова

Диковска

********

********

7

Филип

Николаев

Николов

********

********

8

Петко

Илиев

Събев

********

********

9

Момчил

Денев

Иванов

********

********

10

Дарин

Величков

Матов

********

********

11

Димитър

Карамфилов

Карамфилов

********

********

12

Милена

Ангелова

Кънчева

********

********

13

Денолюба

Игнатова

Иванова

********

********

14

Ивайло

Иванов

Христов

********

********

15

Стелиян

Красимиров

Николов

********

********

16

Виктория

Александрова

Удварева-Луканова

********

********

17

Цветелина

Кунова

Георгиева

********

********

18

Красимир

Петров

Атанасов

********

********

 

 

 1. Всяко от лицата по т. 1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 2.   На всяко от лицата по т. 1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.06.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения